Algemene voorwaarden

Voor alle activiteiten bij Yoga Domburg

Artikel 1a

Na het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1b

Na betaling van het deelname-bedrag verklaart u zich akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 2

De deelnemer schrijft zich in voor een vaste les/lessen of een individuele les.

Indien verhinderd, dient de deelnemer dit per e-mail, app-je of telefonisch door te geven.

Artikel 3 *

Na inschrijving betaalt u het cursusbedrag  (tenzij anders overeengekomen).

Het cursusbedrag vindt u op de website; www.yogadomburg.nl. Betaling vindt voorafgaande aan de lessen plaats.

*Indien u om welke reden dan ook een les heeft moeten missen, kunt u die in overleg inhalen op andere tijdstippen dan waarvoor ingeschreven. Ingehaalde lessen vinden plaats  binnen het seizoen waarin de les gemist is.

* Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

*In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering gemaakt worden.

* De 5- of 10-strippenkaart is geldig zoals vermeld op de strippenkaart.

*Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Artikel 4

Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot één maand voor het einde van het lopende lesblok.

Artikel 5

Ongepast en ongewenst gedrag richting medecursisten en/of docent wordt niet getolereerd en kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot de les(sen).  Restitutie van de lesgelden is daarbij uitgesloten.

Artikel 6

Het volgen van de activiteiten van Yoga Domburg vindt onder eigen verantwoordelijkheid plaats. Yoga Domburg sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Yoga Domburg, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Yoga Domburg is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan voor, tijdens of na deelname aan een (zwangerschaps)yogales, een meditatieles, of mantra concert. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade. Yoga  Domburg is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Betaling

Per bank: NL07 ASNB 0706 782 224 t.n.v. Yoga Domburg onder vermelding van naam en lesgeld yoga.

Ontvang een gratis Audio met yoga oefening ter ontspanning van de onderrug en schrijf je in voor de nieuwsbrief, waarin je maandelijks op de hoogte wordt gehouden over mijn yogalessen en -retreats